Projekotwanie sztachety z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Konstrukcja ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadków.

Balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot z plastyku na plot i furtkę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s